Schuco partner Awilux Europen Union
Dla architektówDla partnerów
Porady

Porady

» Porady » Domy energooszczędne z efektywnymi oknami

Domy energooszczędne z efektywnymi oknami

Data publikacji: 2020-10-19

Domy energooszczędne z efektywnymi oknami

Wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku przepisy mają na celu upowszechnienie budowy domów o niskim zużyciu energii. Nowe Warunki Techniczne wprowadzają zmiany dotyczące zapotrzebowania budynków na energię pierwotną, które wejdą w życie w roku 2021. Zmiany te dotyczą głównie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, w tym stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia w 2021 roku do tego, by wszystkie nowo powstające budynki charakteryzowały się bardzo niskim, niemal zerowym, zużyciem energii. W Polsce kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które weszło w życie 1 stycznia 2014 r. W rozporządzeniu aż do 2021 roku został rozpisany proces obniżania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Szczególną uwagą zwrócono na izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych, które narzucają również zmiany w parametrach okien.

Co to jest EP?

EP oznacza energię pierwotną pozyskiwaną bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych konieczną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, a także wytworzenia energii niezbędnej do oświetlenia i funkcjonowania sprzętów AGD oraz innych urządzeń elektrycznych określanej jako energia pomocnicza.

Do końca 2013 roku wskaźnik EP wyliczany był dla każdego budynku osobno i musiał być mniejszy od tzw. współczynnika referencyjnego obliczonego dla danego budynku. Obecnie musi spełnić maksymalną wartość jednakową dla każdego budynku i w latach 2014-2016 jego wartość nie mogła przekroczyć 120 kWh/m2rok. Stopniowo wskaźnik ten jest obniżany, co jest związane z planowanymi ograniczeniami zużycia energii. W latach 2016-2020 roku w odniesieniu do budynków jednorodzinnych jego wartość nie może przekroczyć 95 kWh/m2rok, by w 2021 roku osiągnąć wartość na poziomie 70 kWh/m2rok.

Niski wskaźnik EP oznacza niższe rachunki za ogrzewanie, większy komfort cieplny w domu, wyższą wartość nieruchomości, a także ochronę budynku przed przegrzaniem w lecie, a chłodem w zimie.

Zmiany 2021 w praktyce

Od 2021 roku będą mogły powstawać wyłącznie domy pasywne lub zużywające energię odnawialną (np. w postaci energii słonecznej), a zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku będzie kontrolowane już na etapie projektu. Oznacza to, że będzie trzeba osiągnąć przewidywane wartości wskaźników, np. współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne ma wynosić 0,20 W/(m2·K), i zwracać szczególną uwagę na system konstruowania ścian zewnętrznych, dobór materiałów i grubości warstw w przegrodach.

Warto w tym miejscu wspomnieć o współczynniku EUco, który najwłaściwiej określa energooszczędność budynku. Wskazuje on zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji, jednocześnie nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, strat środowiskowych czy sprawności urządzeń grzewczych. Dobry dom energooszczędny powinien mieć współczynnik EUco poniżej 40 kWh/m2rok. Ponadto to taki dom, który ma dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, zredukowane mostki termiczne, wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wysokosprawną instalację grzewczą.

Okna w domu energooszczędnym

Nowe przepisy regulują parametry i sam sposób instalacji stolarki okiennej. W przypadku okien zmiana jest wyłącznie kosmetyczna, ponieważ producenci od wielu lat dostosowują swoje produkty do wymogów środowiskowych i wiele modeli już dzisiaj spełnia wymagania dla 2021 roku. W budynkach energooszczędnych minimalizuje się obwodowy mostek termiczny przy krawędziach otworów okiennych poprzez montaż w warstwie ocieplenia i odpowiednio montuje się okna o parametrach energooszczędnych, stosując tzw. ciepły montaż.

Domy energooszczędne mają efektywne przeszklenia, które są szczelne, izolujące i światło przepuszczalne. Duże przeszklenia pozwalają pozyskiwać energię słoneczną do ogrzewania domu, co ma spore znaczenie dla kosztów energii, jednak wymagają zastosowania profili o wysokich parametrach, aby budynek spełniał normę 70 kWh/m2. Warto też pamiętać, że przy dużym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach należy chronić budynek przed przegrzewaniem, niezbędne jest więc stosowanie rolet czy markiz.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m2K, dla okien połaciowych to 1,5 W/m2K. Od 2017 roku współczynnik został obniżony i dla okien pionowych wynosi 1,1, a dla połaciowych – 1,3 W/m2K. W kolejnym etapie, tj. od 1 stycznia 2021 roku, współczynnik ten dla okien i drzwi wynosić 0,9 W/m2K, zaś dachowych 1,1 W/m2K. Najlepiej więc już dziś zadbać o to, aby okna miały współczynnik całkowity U dla ramy i szyby nie większy niż 0,9 W/m2K, wówczas nie należy się przejmować stosunkiem powierzchni okien do powierzchni ścian.

Przykładem systemu okiennego, który pozwala uzyskać wymagany parametr, jest system Schüco SI 82, który charakteryzuje się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, dzięki sześciu komorom powietrznym wewnątrz profilu i tradycyjnym wzmocnieniem stalowym. Ponadto system, dzięki trzem niezależnym płaszczyznom uszczelniania, chroni przed hałasem i warunkami atmosferycznymi. Okna Schüco SI 82 posiadają izolacyjność cieplną wymaganą w budynkach wysoko energooszczędnych i pasywnych, dzięki czemu pomagają obniżyć koszty energii.

Zmiany przepisów podyktowane są wzrostem kosztów ogrzewania budynków i skłaniają inwestorów do wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań. Producenci stolarki już od lat dostosowują swoje produkty do nowych wymagań, dzięki czemu klienci mają pewność, że otrzymują produkt zgodny z obowiązującymi przepisami, bez względu na to, na jakim etapie inwestycji się znajdują.

Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Budowlanych 9, PL 64-100 Leszno

NIP: 6972187992, REGON: 300358560

Tel.: +48 65 525 42 90Fax:+48 65 525 42 91

Imię i nazwisko:
Firma:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
Adres e-mail:
Zapytanie (treść wiadomości):

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę: AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Budowlanych 9, PL 64-100 Leszno i jej autoryzowanych partnerów handlowych w celu kontaktu zwrotnego oraz przesłania informacji handlowych. Szczegóły w Polityce prywatności

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X