Facebook

YouTube/Awilux

Podróż do roku 2021: Domy energooszczędne z efektywnymi oknami

Domy energooszczędne z efektywnymi oknami

Wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku przepisy mają na celu upowszechnienie budowy domów o niskim zużyciu energii. Nowe Warunki Techniczne wprowadzają zmiany dotyczące zapotrzebowania budynków na energię pierwotną, które wejdą w życie w roku 2021. Zmiany te dotyczą głównie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, w tym stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia w 2021 roku do tego, by wszystkie nowo powstające budynki charakteryzowały się bardzo niskim, niemal zerowym, zużyciem energii. W Polsce kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które weszło w życie 1 stycznia 2014 r. W rozporządzeniu aż do 2021 roku został rozpisany proces obniżania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Szczególną uwagą zwrócono na izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych, które narzucają również zmiany w parametrach okien.

Co to jest EP?

EP oznacza energię pierwotną pozyskiwaną bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych konieczną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, a także wytworzenia energii niezbędnej do oświetlenia i funkcjonowania sprzętów AGD oraz innych urządzeń elektrycznych określanej jako energia pomocnicza.

Do końca 2013 roku wskaźnik EP wyliczany był dla każdego budynku osobno i musiał być mniejszy od tzw. współczynnika referencyjnego obliczonego dla danego budynku. Obecnie musi spełnić maksymalną wartość jednakową dla każdego budynku i w latach 2014-2016 jego wartość nie mogła przekroczyć 120 kWh/m2rok. Stopniowo wskaźnik ten jest obniżany, co jest związane z planowanymi ograniczeniami zużycia energii. W latach 2016-2020 roku w odniesieniu do budynków jednorodzinnych jego wartość nie może przekroczyć 95 kWh/m2rok, by w 2021 roku osiągnąć wartość na poziomie 70 kWh/m2rok.

Niski wskaźnik EP oznacza niższe rachunki za ogrzewanie, większy komfort cieplny w domu, wyższą wartość nieruchomości, a także ochronę budynku przed przegrzaniem w lecie, a chłodem w zimie.

Zmiany 2021 w praktyce

Od 2021 roku będą mogły powstawać wyłącznie domy pasywne lub zużywające energię odnawialną (np. w postaci energii słonecznej), a zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku będzie kontrolowane już na etapie projektu. Oznacza to, że będzie trzeba osiągnąć przewidywane wartości wskaźników, np. współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne ma wynosić 0,20 W/(m2·K), i zwracać szczególną uwagę na system konstruowania ścian zewnętrznych, dobór materiałów i grubości warstw w przegrodach.

Warto w tym miejscu wspomnieć o współczynniku EUco, który najwłaściwiej określa energooszczędność budynku. Wskazuje on zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji, jednocześnie nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, strat środowiskowych czy sprawności urządzeń grzewczych. Dobry dom energooszczędny powinien mieć współczynnik EUco poniżej 40 kWh/m2rok. Ponadto to taki dom, który ma dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, zredukowane mostki termiczne, wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wysokosprawną instalację grzewczą.

Okna w domu energooszczędnym

Nowe przepisy regulują parametry i sam sposób instalacji stolarki okiennej. W przypadku okien zmiana jest wyłącznie kosmetyczna, ponieważ producenci od wielu lat dostosowują swoje produkty do wymogów środowiskowych i wiele modeli już dzisiaj spełnia wymagania dla 2021 roku. W budynkach energooszczędnych minimalizuje się obwodowy mostek termiczny przy krawędziach otworów okiennych poprzez montaż w warstwie ocieplenia i odpowiednio montuje się okna o parametrach energooszczędnych, stosując tzw. ciepły montaż.

Domy energooszczędne mają efektywne przeszklenia, które są szczelne, izolujące i światło przepuszczalne. Duże przeszklenia pozwalają pozyskiwać energię słoneczną do ogrzewania domu, co ma spore znaczenie dla kosztów energii, jednak wymagają zastosowania profili o wysokich parametrach, aby budynek spełniał normę 70 kWh/m2. Warto też pamiętać, że przy dużym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach należy chronić budynek przed przegrzewaniem, niezbędne jest więc stosowanie rolet czy markiz.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m2K, dla okien połaciowych to 1,5 W/m2K. Od 2017 roku współczynnik został obniżony i dla okien pionowych wynosi 1,1, a dla połaciowych – 1,3 W/m2K. W kolejnym etapie, tj. od 1 stycznia 2021 roku, współczynnik ten dla okien i drzwi wynosić 0,9 W/m2K, zaś dachowych 1,1 W/m2K. Najlepiej więc już dziś zadbać o to, aby okna miały współczynnik całkowity U dla ramy i szyby nie większy niż 0,9 W/m2K, wówczas nie należy się przejmować stosunkiem powierzchni okien do powierzchni ścian.

Przykładem systemu okiennego, który pozwala uzyskać wymagany parametr, jest system Schüco SI 82, który charakteryzuje się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, dzięki sześciu komorom powietrznym wewnątrz profilu i tradycyjnym wzmocnieniem stalowym. Ponadto system, dzięki trzem niezależnym płaszczyznom uszczelniania, chroni przed hałasem i warunkami atmosferycznymi. Okna Schüco SI 82 posiadają izolacyjność cieplną wymaganą w budynkach wysoko energooszczędnych i pasywnych, dzięki czemu pomagają obniżyć koszty energii.

Zmiany przepisów podyktowane są wzrostem kosztów ogrzewania budynków i skłaniają inwestorów do wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań. Producenci stolarki już od lat dostosowują swoje produkty do nowych wymagań, dzięki czemu klienci mają pewność, że otrzymują produkt zgodny z obowiązującymi przepisami, bez względu na to, na jakim etapie inwestycji się znajdują.

 
 

« Wróć do bloga

 

Obowiązek informacyjny

25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Awilux Polska.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia wstępne

Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane od Państwa przez AWILUX przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:

a. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Awilux w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;

b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacja obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

d. marketingu bezpośredniego produktów i usług AWILUX;

e. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne AWILUX, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania strony internetowej AWILUX, w tym statystyk oglądalności podstron;

f. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez AWILUX drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

3. Przysługujące uprawnienia

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez AWILUX ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania.

5. Automatyczne gromadzenia danych PLIKI Cookies. Dane eksploatacyjne. Narzędzia Google

Podczas korzystania ze strony internetowej AWILUX, dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Pełna polityka prywatności: https://www.awilux.pl/pl/polityka-prywatnosci

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.